Wiedza

Job Crafting Polska to wiedza i działania oparte na rzetelnych dowodach i badaniach naukowych.

Cieszymy się, że  możemy nie tylko czerpać z dokonań badaczy i badaczek na cały świecie, ale i osobiście przyczyniać się do rozwoju nauki, prowadząc m.in. badania w obszarze psychologii pracy i organizacji, wzbogacając tym samym naszą wiedzę jak i metody wzmacniające m.in. poczuciem sensu pracy i  zaangażowanie polskich pracowników.

Poniżej znajda Państwo listę publikacji, których jesteśmy autorkami lub współautorkami.