JAK TO ROBIMY?

Realizując dla pracowników programy rozwojowe, warsztaty, prelekcje, wydarzenia wzmacniające zaangażowanie, budujące samoświadomość i wskazujące drogę do budowania poczucia sensu pracy i zadbania o well-being pracowników.

Job Crafting dla HR

Szkolenie dedykowane osobom pracującym w HR i trenerom wewnętrznym. Podczas warsztatu pokazujemy jak budować kulturę zaangażowania w organizacji m.in. wykorzystując Job Crafting i koncepcję High Quality Connections. Warsztat z wykorzystaniem metod facylitacji i case study.

Job Crafting dla zespołów

Warsztaty dedykowane zespołom, chcącym podnieść poziom swojej satysfakcji z pracy, zadbać o swój well-being oraz zwiększyć swoje poczucie wpływu i odpowiedzialności w pracy. Szkolenia dla Liderów i Liderek chcących budować środowisko wzmacniające job crafting mindset u pracowników i w sposób świadomy  zarządzać craftującym zespołem.

 

High Quality Connections - warsztat dla pracowników

Warsztat w oparciu o model High Quality Connections, autorstwa dwóch wybitnych badaczek Jane Dutton i Emily Heaphy. Celem warsztatu jest wypracowanie praktycznych sposobów  zwiększania zaufania, szacunku, wsparcia, a także zabawy w interakcjach w pracy.

Sens pracy - warsztat dla pracowników

Czerpiąc z autorskich badań nad sensem pracy, realizujemy warsztat, którego celem jest podnoszenie poczucia sensu i znaczenia pracy.

Sensowny Audyt

Badanie poziomu poczucia sensu pracy i zaangażowania pracowników w organizacji. Analiza działań wspierających i zmniejszających dobrostan pracowników wraz z rekomendacjami dopasowanymi do firmy.

Prelekcje & wystąpienia

Inspirujące wystąpienia i wykłady  realizowane w organizacjach oraz podczas konferencji. Dotyczą obszaru naszych badań i działań biznesowych: sensu pracy, zaangażowania, Job Craftingu. Przygotowujemy je w oparciu o najnowsze badania naukowe i trendy biznesowe

"Coraz ważniejsze staje się zadbanie o dobrostan pracownika, zaangażowanie, wynikające z jego poczucia sensu pracy. Już nie sama jakość pracy w organizacji staje się ważna, ale też jakości BYCIA w organizacji."

Co u nas słychać?

Zostań Facylitatorem Job Crafting! #ONLINE
11 stycznia, 2021

To będzie jedyna taka okazja w roku 2021, więc warto skorzystać 🙂 JOB CRAFTING – NOWEJ METODY BUDUJĄCEJ POCZUCIE SENSU PRACY. Brak zaangażowania w pracę, wypalenie zawodowe, niska efektywność pracy…. a obecnie dodatkowo wyzwania związane z praca zdalną, utrzymanie dobrostanu pracowników o różnych potrzebach i pracujących w różnych okolicznościach. To ważne wyzwania z jakimi jako […]

Mijający rok umocnił nas w przekonaniu, że robimy, to co zawsze robić chciałyśmy – szerzymy ideę AUTONOMII, SPRAWCZOŚCI I ZAUFANIA w pracy. W 2020 odkryłyśmy, że możemy wspierać pracowników na wiele różnych sposobów i z tego jesteśmy bardzo dumne! Konkretnie: 👉 opracowałyśmy program e-learningowy w temacie job craftingu –  trafi niebawem do kilku tysięcy pracowników; […]

Na przykładach z życia wziętych 🌎 + na sprawdzonych narzędziach 💥 + z domieszką badań naukowych!🤓 Taki był nasz webinar. Tak lubimy pracować i craftować! Dziękujemy naszym Gościom – tym, którzy byli z nami po raz kolejny i tym, z którymi się poznaliśmy dziś (Witamy w społeczności craftujących!) 😃 Agnieszka Ladka-Baranska Malwina Puchalska-Kamińska #jobcrafting #senspracy

Na webinar zapraszamy liderów/ liderki oraz osoby odpowiedzialne za rozwój pracowników. W czasach pandemii podejście to szczególnie zyskuje na popularności. Dlaczego? Celem Job Craftingu jest zwiększanie postawy odpowiedzialności u pracowników, zarówno za efekty jak i zadowolenie ze swojej pracy. Jednocześnie Job Crafting pokazuje managerom jak dbać o jakość pracy i zaangażowanie całego zespołu bez kontrolowania […]

Facylitator Job Crafting – Online
5 listopada, 2020

Dla tych, którzy chcą w tym roku craftować ! 😎 JOB CRAFTING – NOWEJ METODY BUDUJĄCEJ POCZUCIE SENSU PRACY.  Brak zaangażowania w pracę, wypalenie zawodowe, niska efektywność pracy…. a obecnie dodatkowo wyzwania związane z praca zdalną, trzymanie dobrostanu pracowników o różnych potrzebach i pracujących w różnych okolicznościach. To ważne wyzwania z jakimi jako Coachowie, Trenerzy […]

Głos pracownika.
27 października, 2020

Jak sprawić … – By pracownicy chętnie zabierali głos w firmie? – By pracownicy nie bali się mówić błędach i z chęcią dzielili się pomysłami na usprawnienia? Choć w części na to pytanie odpowiada artykuł, którego współautorką jest połowa Job Crating Polska (Agnieszka Ladka-Baranska). Razem z Dr hab. Krystyną Adamską Prof. UG, opisały badania przeprowadzone […]

Load more

KTO ZA TYM STOI?

Jesteśmy zespołem pasjonującym się pozytywną psychologią pracy. Cenimy rozwiązania evidence - based i takich poszukujemy, nieustannie realizując nasza misje: sprawiać by jak największej grupie pracowników pracowało się lepiej – skuteczniej, z zaangażowaniem i poczuciem większego sensu.

Malwina

MALWINA PUCHALSKA-KAMIŃSKA

Expertka Job Crafting

Badaczka, trenerka umiejętności miękkich i psycholożka.

 

Agnieszka

AGNIESZKA ŁĄDKA-BARAŃSKA

Expertka Job Crafting

A dodatkowo badaczka, konsultantka HR i psycholożka.

 

Kontakt

Malwina Puchalska-Kamińska
mob.: 796 563 330

mail: malwina@job-crafting.pl

 

Agnieszka Łądka-Barańska
mob.: 505 989 332

mail: agnieszka@job-crafting.pl