JAK TO ROBIMY?

Realizując dla pracowników programy rozwojowe, warsztaty, prelekcje, wydarzenia wzmacniające zaangażowanie, budujące samoświadomość i wskazujące drogę do budowania poczucia sensu pracy i zadbania o well-being pracowników.

Szkolenie dla przyszłych facylitatorów_ek Job Crafting

Celem szkolenia jest przekazanie umiejętności i metodologii prowadzenia warsztatów Job Crafting przyszłym facyliiatorą_ką tej metody. W otwartej i inspirującej atmosferze uczestnicy_czki sami_e doświadczą efektów przekształcania pracy i przejdą 6 etapów – Job Crafting Base®, poznają techniki facylitacji a wszystko pod czujnym okiem Ekspertek Job Crafting.

 

Dowiedz się więcej...

Job Crafting dla HR

Szkolenie dedykowane osobom pracującym w HR i trenerom wewnętrznym. Podczas warsztatu pokazujemy jak budować kulturę zaangażowania w organizacji m.in. wykorzystując Job Crafting i koncepcję High Quality Connections. Warsztat z wykorzystaniem metod facylitacji i case study.

Job Crafting dla zespołów

Warsztaty dedykowane zespołom, chcącym podnieść poziom swojej satysfakcji z pracy, zadbać o swój well-being oraz zwiększyć swoje poczucie wpływu i odpowiedzialności w pracy. Szkolenia dla Liderów i Liderek chcących budować środowisko wzmacniające job crafting mindset u pracowników i w sposób świadomy  zarządzać craftującym zespołem.

 

High Quality Connections - warsztat dla pracowników

Warsztat w oparciu o model High Quality Connections, autorstwa dwóch wybitnych badaczek Jane Dutton i Emily Heaphy. Celem warsztatu jest wypracowanie praktycznych sposobów  zwiększania zaufania, szacunku, wsparcia, a także zabawy w interakcjach w pracy.

Sens pracy - warsztat dla pracowników

Czerpiąc z autorskich badań nad sensem pracy, realizujemy warsztat, którego celem jest podnoszenie poczucia sensu i znaczenia pracy.

Prelekcje & wystąpienia

Inspirujące wystąpienia i wykłady  realizowane w organizacjach oraz podczas konferencji. Dotyczą obszaru naszych badań i działań biznesowych: sensu pracy, zaangażowania, Job Craftingu. Przygotowujemy je w oparciu o najnowsze badania naukowe i trendy biznesowe

"Coraz ważniejsze staje się zadbanie o dobrostan pracownika, zaangażowanie, wynikające z jego poczucia sensu pracy. Już nie sama jakość pracy w organizacji staje się ważna, ale też jakości BYCIA w organizacji."

KTO ZA TYM STOI?

Jesteśmy zespołem pasjonującym się pozytywną psychologią pracy. Cenimy rozwiązania evidence - based i takich poszukujemy, nieustannie realizując nasza misje: sprawiać by jak największej grupie pracowników pracowało się lepiej – skuteczniej, z zaangażowaniem i poczuciem większego sensu.

Malwina

MALWINA PUCHALSKA-KAMIŃSKA

Expertka Job Crafting

Badaczka, trenerka umiejętności miękkich i psycholożka.

 

Agnieszka

AGNIESZKA ŁĄDKA-BARAŃSKA

Expertka Job Crafting

A dodatkowo badaczka, konsultantka HR i psycholożka.

 

Kontakt

Malwina Puchalska-Kamińska
mob.: 796 563 330

mail: malwina@job-crafting.pl

 

Agnieszka Łądka-Barańska
mob.: 505 989 332

mail: agnieszka@job-crafting.pl