CO ROBIMY?

Realizując dla pracowników programy rozwojowe, warsztaty, prelekcje, wydarzenia wzmacniające zaangażowanie, budujące samoświadomość i wskazujące drogę do budowania poczucia sensu pracy i zadbania o well-being pracowników. Poniżej kilka przykładów:

Szkolenie dla przyszłych facylitatorów_ek Job Crafting

Celem szkolenia jest przekazanie umiejętności i metodologii prowadzenia warsztatów Job Crafting przyszłym facylitatorom_kom tej metody. W otwartej i inspirującej atmosferze uczestnicy_czki sami_e doświadczą efektów przekształcania pracy i przejdą 6 etapów – Job Crafting Base® i poznają techniki facylitacji a wszystko pod czujnym okiem Ekspertek Job Crafting.

 

Dowiedz się więcej...

Team Job Crafting

Warsztaty dedykowane zespołom, chcącym podnieść poziom swojej satysfakcji z pracy, zadbać o swój well-being oraz zwiększyć swoje poczucie wpływu i odpowiedzialności w pracy.

Job Crafting Lead

Szkolenia dla Liderów i Liderek chcących budować środowisko wzmacniające job crafting mindset pracowników i w sposób świadomy zarządzać craftującym zespołem.

Sens pracy w pracy

Czerpiąc z autorskich badań nad sensem pracy, realizujemy warsztat, webinary czy całe programy rozwojowe, których celem jest podnoszenie poczucia sensu i znaczenia pracy.

Szkolenie z kształtowania kultury wspierającej Job Crafting

Szkolenie dedykowane osobom pracującym w obszarach People & Culture, L&D, HR i trenerom wewnętrznym. Podczas warsztatu pokazujemy jak budować kulturę zaangażowania w organizacji m.in. wykorzystując Job Crafting i koncepcję High Quality Connections. Warsztat z wykorzystaniem metod facylitacji i case study.

"Coraz ważniejsze staje się zadbanie o dobrostan pracownika, zaangażowanie, wynikające z jego poczucia sensu pracy. Już nie sama jakość pracy w organizacji staje się ważna, ale też jakości BYCIA w organizacji."

KTO ZA TYM STOI?

Jesteśmy zespołem pasjonującym się pozytywną psychologią pracy. Cenimy rozwiązania evidence - based i takich poszukujemy, nieustannie realizując nasza misje: sprawiać by jak największej grupie pracowników pracowało się lepiej – skuteczniej, z zaangażowaniem i poczuciem większego sensu.

Malwina
MALWINA PUCHALSKA-KAMIŃSKA

Expertka Job Crafting

Badaczka, trenerka umiejętności miękkich i psycholożka.

 

Agnieszka
AGNIESZKA ŁĄDKA-BARAŃSKA

Expertka Job Crafting

 Badaczka, konsultantka HR i psycholożka.