FACYLITATOR JOB CRAFTING

JOB CRAFTING – NOWA METODA BUDUJĄCE POCZUCIE SENSU PRACY.

Brak zaangażowania w pracę, wypalenie zawodowe, niska efektywność pracy….
To ważne wyzwania z jakimi jako Coachowie, Trenerzy czy HRowcy spotykamy się w naszej pracy. Organizacje wymagają od nas działania i sprawdzonych rozwiązań.

Dlatego mamy dla Was opartą o dowody naukowe (evidence-based) i sprawdzoną w biznesie, metodę zwiększania poczucia szczęścia i efektywności w pracy: Job Crafting Base®.

Skuteczność Job Crafting’u potwierdzają liczne badania w obszarze psychologii pracy oraz HR’owe doświadczenia takich gigantów jak Facebook czy Google. Podstawą metody jest angażowanie pracowników w oddolne wprowadzanie zmian do swojej pracy, przy wykorzystaniu swoich mocnych strony i wartości.

Efekty to m.in. wzrost:
– zaangażowania
– poczucia sensu pracy
– efektywności i jakości pracy
Oraz obniżenie poziomu doświadczanego stresu i wypalenia zawodowego oraz lepsze radzenia sobie ze zmianami.

Podczas warsztatu pokazujemy krok po kroku procedurę Job Crafting Base, wypracowaną na bazie wyników międzynarodowych badań i naszych autorskich, realizowanych w polskich firmach.

DLA KOGO?
• Coachów – pracujących z klientami indywidualnie nad odnajdywaniem sensu pracy
• Trenerów – szukających świeżych metod motywowania i rozwijania proaktywności u uczestników szkoleń
• Menadżerów i HR’wców – którym zależy na zaangażowaniu pracowników i całych zespołów

CZEGO MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ?
👨‍🔬W czasie warsztatów zapoznasz się z najnowszymi wynikami badań naukowych i odkryć z zakresu pozytywnej psychologii pracy.

🍏Poznasz nową na rynku polskim metodę budowania sensu i szczęścia w pracy.

🤗Otrzymasz przykłady zastosowania Job Craftingu w praktyce i tworzenia środowiska organizacyjnego wspierającego budowanie poczucia sensu i zaangażowania pracowników.

😊W otwartej i inspirującej atmosferze doświadczysz efektów przekształcania pracy przechodząc przez 6 etapów – Job Crafting Base®, poznając techniki facylitacji a wszystko pod czujnym okiem Job Crafting Polska.