Głos pracownika.

Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi - okladka czasopisma w ktorym opublikowany jest artykul naszego autorstwa.

Jak sprawić …
– By pracownicy chętnie zabierali głos w firmie?
– By pracownicy nie bali się mówić błędach i z chęcią dzielili się pomysłami na usprawnienia?

Choć w części na to pytanie odpowiada artykuł, którego współautorką jest połowa Job Crating Polska (Agnieszka Ladka-Baranska).
Razem z Dr hab. Krystyną Adamską Prof. UG, opisały badania przeprowadzone w polskich organizacjach na temat wpływu sprawiedliwości organizacyjnej na zabieranie głosu przez pracowników.

Wniosek: To jakość relacji, okazywanie szacunku i zaufanie do przełożonego, który dzieli się z pracownikami jasnymi informacjami, stanowi bazę do budowania u
pracowników chęci do zabierania głosu.

Więcej informacji tu:
https://lnkd.in/eqA7jgQ

Nie zapominając o #jobcrafting’u rozpoczynamy badania nad wpływem craftowania na zabierania głosu przez pracownika!