Job Crafting dla trenerów i coachów – marzec 2019, Warszawa

Zostań facylitatorem JOB CRAFITNG’u! To już 4 edycja warsztatu!

JOB CRAFTING – NOWA METODA BUDUJĄCE POCZUCIE SENSU PRACY.

Job Crating (przekształcanie pracy) to naukowa i coraz bardziej popularna w biznesie metoda zwiększania poczucia szczęścia i efektywności w pracy. Skuteczność Job Crafting’u potwierdzają liczne badania w obszarze psychologii pracy oraz HR’owe doświadczenia takich gigantów jak Facebook czy Google. Podstawą metody jest angażowanie pracowników w oddolne wprowadzanie zmian do swojej pracy, przy wykorzystaniu swoich zasobów takich jak mocne strony i wartości. Korzyści z takiego działania to m.in. wzrost zaangażowania, poczucia sensu i jakości pracy, obniżenie poziomu doświadczanego stresu i wypalenia zawodowego oraz lepsze radzenia sobie ze zmianami.

Podczas warsztatu pokazujemy krok po kroku procedurę Job Crafting Base, wypracowaną na bazie badań naukowych oraz doświadczeń ze współpracy z polskimi organizacjami.

//DLA KOGO?//
• Coachów – pracujących z klientami indywidualnie nad odnajdywaniem sensu pracy
• Trenerów – szukających świeżych metod motywowania i rozwijania proaktywności u uczestników szkoleń
• Menadżerów i HR’wców – którym zależy na zaangażowaniu pracowników i całych zespołów

//CZEGO MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ?//
• poznasz nową na rynku polskim metodą budowania sensu i motywacji do pracy oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
• dowiesz się jak i dlaczego poczucie sensu pracy wpływa na motywację, proaktywność i zadowolenie z życia
• dowiesz się jak budować z klientem makietę sensu pracy
• nauczysz się wspierać klienta w pokonywaniu barier w pracy
• poznasz metody diagnozowania mocnych stron i wartości klienta
• dowiesz się jak znaleźć twórcze sposoby na wykorzystanie zasobów klienta w pracy.

//PROGRAM SZKOLENIA//
• Co mówi współczesna psychologia pracy o budowaniu zaangażowania i sensu pracowników – evidence based
• Job crafting jako metoda w pracy indywidualnej oraz grupowej
• Mapowanie pracy – zależności między zadaniami, energią i priorytetami w pracy
• Koszyk zasobów – diagnoza mocnych stron, wartości, ulubionych aktywności
• Praca z wizją idealną i z wizją realną
• Pokonywanie barier i budowanie motywacji klienta do zmiany
• Przekształcanie poznawcze, relacyjne, zadaniowe
• Tworzenie action planu

//TRENERKI JOB CRAFTING POLSKA//
Malwina Puchalska – Trenerka, coach, nauczyciel akademicki Uniwersytetu SWPS. Łączy pracę naukową i trenerską, zajmując się tym, co sprawia, że ludzie czują się szczęśliwi i spełnieni w pracy.

Ewelina Szomborg – Dyplomowany Trener Biznesu oraz akredytowany Coach ACC ICF. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie pracy w biznesie, głównie w międzynarodowych korporacjach z branży finansowej, produkcyjnej i FMCG. Prowadzi szkolenia skierowanie do organizacji z nastawieniem na ludzi i ich dobrostan w pracy. Promuje holistczne podejści edo rozwoju człowieka.

Agnieszka Łądka – Psycholożka, coach, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego. Od ponad 12 lat zajmuje się wsparciem w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju. W roli badaczki, poszukuje odpowiedzi, jak budować odpowiedzialne i zaangażowane zespoły, którym po prostu dobrze się pracuje.

Uwaga! Będziemy pracować intensywnie:)

//TERMIN//
18.03 Poniedziałek – 09.30-17.00
19.03 Wtorek – 9.00-16.00

//INWESTYCJA I ZAPISY//
Zapisz się na warsztat wysyłać zgłoszenie na:
ewelina@job-crafting.pl
Inwestujesz: 1590,00 netto + VAT
Early Birds do 15.02.2019. 1390,00 netto + VAT

Cena obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe.
Lunch we własnym zakresie.

www.job-crafting.pl