Job Crafting w pracy hybrydowej

Zaangażowanie w czasach pracy hybrydowej

Badania Owl Labs i Global Workplace Analytics z 2019 roku pokazały, że praca zdalna niesie ze sobą wiele korzyści.
Taka praca to szansa na m.in. większą wydajność i koncentrację, mniejszy poziom stresu oraz lepszy balans między życiem prywatnym a zawodowym. Jednak korzyści z pracy zdalnej, według badaczy, ukazują się wtedy, gdy pracownicy otrzymują wsparcie w tym zakresie i są przeszkoleni z tej formy aktywności zawodowej.
Najnowsze badania, zrealizowane w maju 2020 przez ARC Rynek w Polsce, potwierdzają powyższe wnioski, wskazując, że pracownicy „zaskoczeni” pracą zdalną, bez odpowiedniego przygotowania, mierzą się z wieloma wyzwaniami m.in. efektywną organizacją swojej pracy oraz utrzymywaniem poziomu zaangażowania, relacji ze współpracownikami.

 

Biorąc pod uwagę doniesienia z powyższych badań, a także uwzględniając obserwowane przez nas doświadczenia pracowników, należy stwierdzić, że praca zdalna to niemałe wyzwanie zarówno dla pracowników jak i kadry zarządzającej.
Poniżej przedstawiamy jak możemy, korzystając z dobrodziejstwa Job Crafting’u, wesprzeć pracowników i menedżerów, w budowaniu zaangażowania swojego jak i swoich zespołów w zmieniającym się środowisku pracy.

 

DLA PRACOWNIKA

Job crafting – mój styl pracy w czasach zmian.

Podczas webinaru omówimy najczęstsze trudności związane z organizacją własnej pracy.  Pokarzemy narzędzia z jakich pracownik może korzystać i jak może modelować swoją pracę/styl pracy w taki sposób, aby dawała mu poczucie sensu, zaangażowania i była efektywna. W jakich obszarach może świadomie kształtować swoją pracę i od czego może zacząć.

DLA MANADŻERA

Job crafting – narzędzia w czasie zmiany .

Podczas webinaru omówimy najczęstsze trudności związane z zarządzaniem rozproszonym zespołem, koncentrując się na ich rozwiązaniach. Wskażemy dobre praktyki, które sprawdziły się w zespołach, które od lat funkcjonują w modelu pracy zdalnej oraz hybrydowej (biuro i home office) oraz nowe rozwiązania, które pojawiły się wraz z nastaniem pandemii. Powołamy się na najnowsze badania z psychologii pracy, które będą stanowić inspirację oraz uzasadnienie dla rekomendowanych praktyk.

 

Zaproś nas do swojej firmy i zobacz efekty.