Oferta

JAK TO ROBIMY?

Realizując dla naszych Klientów warsztaty, szkolenia, wydarzenia wzmacniające ich zaangażowanie, budujące samoświadomość i wskazujące drogę do budowania poczucia sensu pracy.

Team Job Crafting

Warsztaty dedykowane zespołom, chcącym podnieść poziom swojej satysfakcji z pracy, zadbać o swój well-being oraz zwiększyć swoje poczucie wpływu i odpowiedzialności w pracy.

Facylitator Job Crafting

Szkolenie dedykowane trenerom_kom, osobom z działów People&Culture oraz coachom, uczące stosowania  procedury Job Crafting Base, wypracowanej na bazie międzynarodowych badań i naszych autorskich, realizowanych w polskich firmach.

Dowiedz się więcej...

Job Crafting dla HR

Szkolenie dedykowane osobom pracującym w HR i trenerom wewnętrznym. Pokazujemy jak budować kulturę zaangażowania w organizacji m.in. wykorzystując Job Crafting i koncepcję High Quality Connections. Warsztat z wykorzystaniem metod facylitacji i case study.

Sens pracy - warsztat dla pracowników

Czerpiąc z autorskich badań nad sensem pracy, realizujemy warsztat, którego celem jest podnoszenie poczucia sensu i znaczenia pracy.

High Quality Connections - warsztat dla pracowników

Warsztat w oparciu o model High Quality Connections, autorstwa dwóch wybitnych badaczek Jane Dutton i Emily Heaphy. Celem warsztatu jest wypracowanie praktycznych sposobów  zwiększania zaufania, szacunku, wsparcia, a także zabawy w interakcjach w pracy.

Prelekcje & Wystąpienia & Webinary

Inspirujące wystąpienia i wykłady  realizowane w organizacjach oraz podczas konferencji. Dotyczą obszaru naszych badań i działań biznesowych: sensu pracy, zaangażowania, Job Craftingu oraz  wykorzystania tej wiedzy w ramach pracy zdalnej. Przygotowujemy je w oparciu o najnowsze badania naukowe i trendy biznesowe.