WCPP 2019

Wczoraj zakończył się Światowy Kongres Psychologii Pozytywnej – #WCPP 2019 w Australii. https://www.ippaworldcongress.org/program  To wielkie wydarzenie w świecie nauki Psychologi Pozytywnej. Przedstawiano tam doniesienia z badań, wnioski, ciekawe narzędzia dotyczące m.in. mocnych strony charakteru, emocji, poczucia sensu, pracy i organizacji oraz technologi.

Na liście obecności znalazłyśmy naukowców z całego świata. Nie było nas tam osobiście, ale chętnie podejrzałyśmy co tam się działo. 😊

Michael Steger zastanawiał się na tym, co możemy zrobić, aby znaleźć więcej sensu w życiu i jak ważne jest pogodzenie się z tym że poszukiwanie sensu jest to ciągły proces niż próba znalezienia jednej odpowiedzi na pytanie „jakie jest znaczenie mojego życia?

Wilmar Schaufeli mówił o wyzwaniu związanym z zaangażowaniem pracowników zwłaszcza w świecie pełnym zmian gospodarczych, technologicznych, demograficznych i społeczno-kulturowych, w jakim przyszło nam żyć. I o niebezpieczeństwie związanym ze skupieniem się wyłącznie na zaangażowaniu w organizacjach.

Kim Cameron opowiedział o przywództwie w kontekście psychologii pozytywnej i o tym jak pozytywne praktyki przywódcze, w tym pozytywna energia, nie tylko sprzyjają rozwojowi poszczególnych pracowników, ale także sprzyjają rozwojowi organizacji. jest ważniejsza w rozliczaniu przywództwa i efektywności organizacyjnej niż wpływ.

Duży blok o mocnych stronach, a w nim:

Ryan M. Niemiec opowiadał o 6 funkcjach o mocnych stronach dla prosperowania w czasach przeciwności losu i możliwości oraz przedstawił najnowsze myślenie na temat nadużywania lub niedostatecznego wykorzystania, a także optymalnego wykorzystania mocnych stron.

Robert Biswas-Diener przedstawił szeroką gamę interwencji związanych z identyfikacją, wykorzystaniem i rozwojem mocnych stron dla pojedynczych osób i zespołów.

Christina Meyers i Marianne van Woerkom prezentowane badania dotyczą zespołów różnorodnych i zagrożeń jakie się z nimi wiążą (niska spójność zespołu, obniżona wydajność). Okazuje się, że wykorzystanie wspólnych mocnych stron zespołu podwyższa spójność zespołu i jego wydajność.

Oraz inne inspirujące prezentacje:

Martin i Mandy Seligman podzielili się swoją osobistą historią prób zastosowania zasad psychologii pozytywnej w ich domu i w wychowaniu własnych dzieci. Żywa pozytywna psychologia jest trudniejsza niż myślisz. 😊

Barbara Fredrickson w jednym z wystąpień opowiedziała o badaniu w którym medytacja (Loving-Kindness Meditation) spowolniła starzenie się biologiczne. 😀

A na koniec (naj)smakowity kąsek, a raczej cały talerz kąsków. 😉

Blok dedykowany tylko Job Craftingowi!

Ale o tym co tam znalazłyśmy podzielimy się następnym razem. Potrzebujemy chwili żeby to wchłonąć

Stay Tuned!

C.D.N.