Zostań Facylitatorem_ką Job Crafitngu!

JOB CRAFTING - metoda budująca zaangażowanie i poczucie sensu pracy. 

Niski poziom zaangażowania w pracę, wypalenie zawodowe, trudności związane z organizacją i współpracą w modelu pracy zdalnej, utrzymanie dobrostanu pracowników o różnych potrzebach i pracujących w różnych okolicznościach… To przykładowe wyzwania z jakimi jako HRowcy, coachowie i trenerzy spotykamy się w naszej pracy. Organizacje wymagają od nas skutecznego działania i sprawdzonych rozwiązań.
Dlatego mamy dla Was opartą o dowody naukowe (evidence-based) i sprawdzoną w biznesie, metodę zwiększania poczucia szczęścia i efektywności w pracy: Job Crafting Base®.

Skuteczność Job Craftingu potwierdzają liczne badania w obszarze psychologii pracy oraz HR’owe doświadczenia takich gigantów jak Facebook czy Google. Podstawą metody jest angażowanie pracowników w oddolne wprowadzanie zmian do swojej pracy, przy wykorzystaniu swoich mocnych strony i wartości.

Efekty to m.in. wzrost:

  • zaangażowania
  • poczucia sensu pracy
  • efektywności i jakości pracy
  • umiejętności radzenia sobie ze zmianami
    oraz obniżenie:
  • poziomu stresu i wypalenia zawodowego.

Podczas warsztatu pokazujemy krok po kroku procedurę Job Crafting Base, wypracowaną na bazie międzynarodowych badań i naszych autorskich case study, zrealizowanych w polskich firmach.

DLA KOGO?

  •  Menadżerów i HR'owców – którym zależy na zaangażowaniu pracowników i całych zespołów
  • Coachów – pracujących z klientami indywidualnie nad odnajdywaniem sensu pracy
  • Trenerów – szukających świeżych metod motywowania i rozwijania proaktywności u uczestników szkoleń

CZEGO MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ?

W czasie warsztatów zapoznasz się z najnowszymi wynikami badań naukowych i odkryć z zakresu pozytywnej psychologii pracy.
Poznasz sprawdzoną na rynku polskim metodę budowania sensu i szczęścia w pracy.
Dowiesz się jak stosować ćwiczenia Job Crafting w formule on-line i na sali szkoleniowej.
Otrzymasz przykłady zastosowania Job Craftingu w praktyce i tworzenia środowiska organizacyjnego wspierającego budowanie poczucia sensu i zaangażowania pracowników.
W otwartej i inspirującej atmosferze doświadczysz efektów przekształcania pracy przechodząc przez wszystkie etapy – Job Crafting Base®, poznając techniki facylitacji.

 

TEAM JOB CRAFTING POLSKA

dr Malwina Puchalska - Kamińska – Ekspertka Job Crafting, psycholożka, trenerka, wykładowca Uniwersytetu SWPS. Łączy pracę naukową i trenerską, zajmując się tym, co sprawia, że ludzie czują się szczęśliwi i spełnieni w pracy. Prelegentka konferencji naukowych i biznesowych związanych z budowaniem szczęścia w pracy. Autorka książek i publikacji dotyczących efektywności osobistej i zawodowej.
Agnieszka Łądka-Barańska – Ekspertka Job Crafting, psycholożka, konsultantka HR, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego. Poszukuje odpowiedzi, jak budować odpowiedzialne i zaangażowane zespoły, którym po prostu dobrze się pracuje.